Thư viện ảnh,KHU NGHỈ DƯỠNG THẢO VIÊN REORT
   Thư viện ảnh
Spa
Tennis
Phong cảnh
Nhà hàng và Bar, nhà sàn
Buồng phòng
Kỹ năng sống
Vui chơi
Ảnh nhà nổi
Bể bơi nước nóng
  Quảng cáo

> Nhà hàng và Bar, nhà sàn >
Nhà hàng và Bar, nhà sàn , nhà hàng 1
Nhà hàng và Bar, nhà sàn , nhận hàng2
Nhà hàng và Bar, nhà sàn , nhà hàng 3
Nhà hàng và Bar, nhà sàn , nhà hàng 4
Nhà hàng và Bar, nhà sàn , nhà hàng 5
Nhà hàng và Bar, nhà sàn , nhà hàng 6
Nhà hàng và Bar, nhà sàn , nhà hàng 7
Nhà hàng và Bar, nhà sàn , nhà hàng 8
Nhà hàng và Bar, nhà sàn , nhà hàng 9
Nhà hàng và Bar, nhà sàn , nhà hàng 10
Nhà hàng và Bar, nhà sàn , Nhà sàn 1
Nhà hàng và Bar, nhà sàn , Nhà sàn
Nhà hàng và Bar, nhà sàn , Nhà sàn
Nhà hàng và Bar, nhà sàn , Nhà sàn
Nhà hàng và Bar, nhà sàn , Nhà sàn
Nhà hàng và Bar, nhà sàn , Nhà sàn
Nhà hàng và Bar, nhà sàn , Nhà sàn
1 Page 1

 

KHU NGHỈ DƯỠNG THẢO VIÊN RESORT
Địa chỉ: Trung Sơn Trầm - Sơn Tây - Hà Nội

Điện thoại: 024.2210.8899 - 0243.3833.888 Fax: 0243.3685.685 - Hotline: 01649929999

Email: thaovienresort@gmail.com - Website:thaovienresort.com

Thông tin chuyển khoản:

Công ty TNHH Phát Triển Thương Mại Đô Thành

STK: 045.1000.271.189  Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Thành Công.

 

 
HOTLINE

Văn phòng Hà Nội : 01649929999

Thảo viên Resort & Spa: 01649929999

Tư vấn dịch vụ
Bạch Quỳnh ( 0164.991.9999)
Nguyễn Thùy Linh (0906 145 146)
Nguyễn Yến ( 0903.26.11.84)