reservation , KHU NGHỈ DƯỠNG THẢO VIÊN REORT
 Tư vấn trực tuyến
Bạch Quỳnh ( 0164.991.9999)
Nguyễn Thùy Linh (0906 145 146)
Nguyễn Yến ( 0903.26.11.84)
Hotline:
01649929999
 
Thư viện ảnh
 Quảng cáo

Đặt phòng
Thông tin khách hàng
(*) Người liên hệ:   
(*) Địa chỉ:  
(*) Telephone:  
(*) Email:  
Số CMTND:  
(*) Thanh toán:
Ngân hàng Tiền mặt
(*) Thông tin yêu cầu:   
 
Thông tin dịch vụ
(*) Chọn dịch vụ:  
(*) Ngày đến:  
(*) Ngày đi:  
(*) Số đêm:  
Số lượng khách:  
Người lớn: Trẻ em:
(*) Kiểu phòng:  
Chuyến bay & thời gian bay:  
  
(*) Mã xác nhận:  
q12567
 
  

 

KHU NGHỈ DƯỠNG THẢO VIÊN RESORT
Địa chỉ: Trung Sơn Trầm - Sơn Tây - Hà Nội

Điện thoại: 024.2210.8899 - 0243.3833.888 Fax: 0243.3685.685 - Hotline: 01649929999

Email: thaovienresort@gmail.com - Website:thaovienresort.com

Thông tin chuyển khoản:

Công ty TNHH Phát Triển Thương Mại Đô Thành

STK: 045.1000.271.189  Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Thành Công.

 

 
HOTLINE

Văn phòng Hà Nội : 01649929999

Thảo viên Resort & Spa: 01649929999

Tư vấn dịch vụ
Bạch Quỳnh ( 0164.991.9999)
Nguyễn Thùy Linh (0906 145 146)
Nguyễn Yến ( 0903.26.11.84)